Dostępny BIP zgodny z WCAG 2.1

Firma d-bip.pl Agnieszka Rybczyńska powstała w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi związane z zapewnieniem dostępności na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. Naszą misją jest pomoc instytucjom publicznym, jednostkom samorządowym, szkołom, uczelniom w spełnieniu wymagań nakładanych przez obowiązujące przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań, dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Udostępniamy system CMS, który jest rozwijany od ponad 20 lat. 

 

d-bip.pl Agnieszka Rybczyńska
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 739-338-27-22
REGON: 526786708
kontakt handlowy
Dostępne Biuletyny Informacji Publicznej
Agnieszka

+48 608 319 455

biuro@d-bip.pl

kontakt techniczny
zapewnienie dostępności CMS
Arkadiusz

+48 604 570 182

pomoc@d-bip.pl

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd